Category Archives: EAT & CATERING (ກິນ,ຈັດງານ)

Nikuo Restaurant ນິກຸໂອະ

ນິກຸ ໂອະ ຕັ່ງຢູ່ບ້ານໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ພຽງຄົນລະ 119,000 ₭ ກັບບຸບເຟ່ປິ້ງຢ່າງ ກວ່າ 40ເມນູ ເຊັ່ນ : ຊີ້ນນຳເຂົ້າ ສ່ວນຕ່າງໆ, ກູ້ງ, ປາຊາວມອນ, ແລະ ອື່ນໆ.
ຮ້ານເປີດເວລາ
ຈັນ – ເສົາ ຕອນທ່ຽງ 11:00-14:00
ຕອນແລງ 16:00-22:00
ວັນອາທິດ ຕອນແລງ 16:00-22:00

ໂທຈອງໂຕະໄດ້ທີ່ເບີ 030 9988626
FB_IMG_1446390102576