Adidas Lao

ພິເສດ!!!! ສຳຫລັບ ທ່ານໃດທີ່ ກໍາລັງຫາເກີບເຕະບານຄູ່ໃຈຄູ່ໃຫມ່, ຈະເປັນ ACE15.1 , X15.1 ຫລື Messi15.1.

ຊື້ມື້ນີ ຮັບທັນທີ່ ເສື້ອເຊີຍທີມທີ່ທ່ານມັກ ມູນຄ່າ 698,000ກີບ ຟຮີ 1 ໂຕ (ສາມາດເລືອກໄດ້ ລະຫວ່າງ ເສື້ອ ແມນຍູ, ແຊວຊີ, ລິວແມດລິດ, ບາເຢີ້ນ, ຈູເວນຕຸດ ຫລື ເອຊີ ມີລານ)

Ace15.1, X15.1, Messi15.1 – 1,998,000k

ດ່ວນ!!! ສີນຄ້າມີຈໍານວນຈໍາກັດ

ສູນ ອະດິດັສ ລາວ
ຖະຫນົນ ສາມແສນໄທ, ບ້ານ ອານຸ (ເຊັນເຕີ້ພ້ອຍ ສີຫອມ)
ໂທ : 021-255453

ເປິດ – ຈັນ – ທິດ (10:00 – 20:00)
FB_IMG_1446346645601