image

ຂາຍບ້ານ

ຂາຍບ້ານ
3ຫ້ອງນອນ 2ຫ້ອງຄົນໃຊ້ 5ຫ້ອງນຳ້ 1ຫ້ອງໂຖງ 2ຫ້ອງຮັບແຂກ 1ຫ້ອງຄົວກິນ ທີ່ຈອດລົດ 2ຄັນ
ບ້ານສີໄຄທົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ່ອມ ຄ້າຍມວຍສີໄຄ ຕິດກັບກຳແພງສະໜາມບິນ ທາງຄອນກຣີດ

600.000$
ຕິດຕໍ່ເບີ 02055665652