ຂາຍດິນຢູ່ ດ່ານຊ້າງ

1508039_1631938727080896_3558909397188266572_n 12193644_1631938723747563_4614626806257266633_n

ຕ້ອງການຂາຍດິນຢູ່ ດ່ານຊ້າງ ກ່ອນເຖິງຕະຫຼາດ ດົງໝາກຄາຍ ຈະມີປຳ້ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟລາວຢູ່ (ຝາກດຽວກັບຕະຫຼາດ) ເຂົ້າຫ່ອມເປຕົງຕິດກັບປຳ້ນຳ້ມັນ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍສ້າງ ດິນຈະຢູ່ສຸດທາງເປຕົງ (ຫຼຽວເບິ່ງເບື່ອງຂວາມືຈະແມ່ນດິນ). ດິນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດແມ່ນ 4ຮຕ ສາມາດແບ່ງຂາຍໄດ້ ມີໃບຂອບທອງ ແລະ ດິນຖືກຂາຍໄປແລ້ວ 1,6ຮຕ ຕອນນີ້ເຫຼືອຢູ່ 2,4 ຮຕ. ດິນຫ່າງຈາກທາງໃຫຍ່ 300-400 ແມັດ
1ແມັດກາເລ້=2,000ບາດ (ໂອ້ລົມກັນໄດ້)
ແບ່ງຂາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 8,000ແມັດກາເລ້
ຮູບຖ່າຍຂາວດຳ=ດິນກ່ອນໄດ້ແບ່ງຂາຍ
ຮູບຖ່າຍສີ ມີຂອບທອງ=ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່:
020 98881184
ບໍ່ຜ່ານນາຍໜ້າ(ຖ້ານາຍໜ້າຜູ້ໃດສົນໃຈຈ່າວໃຫ້ ຈະມີສ່ວນແບ່ງ(%)ໃຫ້)
ຂໍຂອບໃຈ