ຂາຍດິນບ້ານວຽງຈະເລີນ Land Vienjaren

ຂາຍດິນຢູ່ບ້ານວຽງຈະເລີນ

ລາຄາ
300 USD/m2

ລາຍລະອຽດ :
ດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານວຽງຈະເລີນ ເຂດໃຈກາງເມືອງ ຕິດກັບວັດບ້ານວຽງຈະເລີນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຮ່ອມ 10 ຈາກເສັ້ນທາງໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ອມໄປ ປະມານ 250 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ດິນພຽງດີ ດິນຖົມແລ້ວ ມີໃບຕາດິນຖາວອນ ເນື້ອທີ່ດິນ 1200 ຕາແມັດ. ລວມມີ 2 ຕອນ ຈະຂາຍພ້ອມກັນ ຂາຍແມັດກາເລ 300 ໂດລາ

ສະຖານທີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ › ໄຊເສດຖາ › ວຽນຈະເລີນ

________________________________________

ໂທລະສັບ ຕິດຕໍ່
ທ້າວ ຈັນ 02054225226 ; ຫລື ລຸງ ບຸນ 02056854991
ທີ່ຢູ່
ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ
ເມືອງ ໄຊທານີ
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ