ຂາຍກ້ອງ Nikon D80

Nikon D80
สะพาบงาม 90 %
มีเลน AF-S NIKKOR 18-55mm
ความละเอียด : 10,2 ล้าน Pixel
Memory : 4 GB
อะปะกอนมี แบัดเตีลีกิบ ช่วยเพี่มแบัดได้ 2 ก้อน
บ่อมีสายสาก
ลาคา : 9.500 B
สนใจติดต่อมาได้ที่ : 02055906330
สนใจเคื่องอื่นๆ เข้าไปติดตาม FanPage ได้ที่ : https://goo.gl/KpCCfc